Menu
Shine

Zapište se k nám

Druhý stupeň. Druhý stupeň? Druhý stupeň!!!

Ano, je to tak již v ZÁŘÍ 2022 GLOBAL MINDED OTEVŘE DRUHÝ STUPEŇ. Pokračujeme ve střídání výukových bloků v češtině a v angličtině s rodilými mluvčími, přidáváme výuku ve třetím jazyce, klademe i nadále důraz na samostatnost a schopnost učit se…Vysoká úroveň výuky přírodních věd a technicky orientovaných předmětů je naší prioritou. Individuální přístup je naší mantrou i pro 2. stupeň. Orientovat se chceme na podstatné učivo a na rozvíjení individuálních talentů a preferencí každého studenta. Zní Vám to jako dobrý plán? Chcete vědět více?

Rádi Vám vše přiblížíme.

Ozvěte se nám na mail info@global-minded.cz nebo na telefon +420 775 172 253.

Váš Global Minded team

Přijímací řízení do 1. třídy základní školy Global Minded

  1. Vyplnění kontaktního formuláře* se základními údaji o dítěti ZDE
  2. Seznámení se se školou a vzdělávací koncepcí

*Formulář nám umožní Vás kontaktovat a domluvit se na dalším postupu, který se lehce liší podle aktuálně platných protiepidemických opatření.

Dvě části přijimacího řízení – motivační a formální část.

Pro realizaci zápisu není vyžadována osobní přítomnost dítěte.

Motivační část zápisu:

Formální část zápisu

Kritéria přijímání žáků do 1.třídy:

Kapacita prvního ročníku Global Minded ZŠ je 10 dětí.

Rozhodnutí o přijetí

Přijatí uchazeči obdrží potvrzení o přijetí nejpozději do 30. 5. 2021 s následným podpisem smlouvy o vzdělávání.

Nepřijaté uchazeče informujeme písemně nejpozději do 30. 5. 202

Přestup

img
img
img