Školné

Školní rok 2023/24

Roční školné je 250 000 Kč.

Částka zahrnuje:

⭐︎ Kompletní vzdělávací program v českém a anglickém jazyce

⭐︎ Učebnice a sešity

⭐︎ Stravné, tedy dopolední svačinu a oběd, případně možnosti dietního oběda

⭐︎ Pojištění

Roční školné je splatné ve dvou splátkách (červen, leden). V odůvodněných případech a po předchozí dohodě je možné rozdělit školné na více splátek. Vyjdeme vám vstříc.

Rezervační poplatek je 15 000 Kč. Ten je odečten z první splátky školného.

Školné se ročně navyšuje minimálně o inflaci předchozího kalendářního roku (dle oficiálních dat ČSÚ).

Družina, mimoškolní aktivity a kroužky a výlety/výjezdy/pobyty jsou volitelné a jsou hrazeny zvlášť.