Praktické informace pro rodiče a děti

Důležité časy a organizace výuky

Škola je otevřená v pracovní dny od 7:30 do 17h. Výukové časy se mírně liší pro jednotlivé třídy (z důvodu omezeného parkování před školou a logistiky v šatně):

od 8,20 do 15,00 – 2. stupeň

od 8,20 do 14,40 – 4. a 5.třída

od 8,30 do 14,30 – 2. a 3. třída

od 8,45 do 14,20 – 1. třída

Začátek výuky znamená, že je dítě připravené ve třídě, přivítané s kamarády a může se začít účastnit programu. Výuka ve škole probíhá v blocích přibližně v těchto časech:

7.30 – 8.40

Ranní družina

8.30 – 10.00

1. výukový blok

10.00 – 10.30

Svačina

10.30 – 12.00

2. výukový bok

12.00 – 13.00

Oběd a relaxace

13.00 – 14.30

3. výukový blok

Všechny třídy prvního stupně mají v rámci týdne stejný podíl českého a anglického programu, tedy 3 dny českého programu a 2 dny anglického programu. Zachováváme princip celých dní v daném jazyce, což je nástroj a velmi důležitá podmínka tzv. jazykové čistoty při výuce ve více než jednom jazyce.

Global Minded disponuje povolením výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce. Jedná se o nejvyšší formu formální akreditace pro výuku předmětů v cizím jazyce, kterou škola může v ČR získat.

Pro informace o jazykové výuce na druhém stupni se podívejte přímo na stránku pro 2. stupeň.

Škola na dlani (s EduPage)

Všechny infromace o školním dění máte vždy po ruce se školním systémem EduPage. V jednoduché mobilní aplikaci nebo v prohlížeči svého počítače se kdykoliv dozvíte jaké akce plánujeme, co děti potřebují s sebou do školy, prohlédnete si fotky z vyučování a školních akcí, omluvíte dítě z výuky nebo se přihlásíte na individuální konzultaci s učitelem.

Hlavním cílem našeho školního systému je poskytnout lepší informace Vám rodičům o dění v Global Minded a přirozeně vás vtáhnout do školního dění. Doufáme, že Vám tak umožníme lépe porozumět naší škole, našim hodnotám a podpoříme vzájemnou spolupráci bez které to u nás nejde.

V EduPage najdete zejména:

  • Sdílení důležitých informací s rodiči – v sekci “Nástěnka” nebo prostřednictvím zpráv vám budeme zasílat nejrůznější informace a oznámení např. i slovní hodnocení v pololetí a na konci šk. roku.
  • Publikace Týdeníčků – všechny týdenní reporty (Týdeníčky) najdete v EduPage v sekci “Nástěnka”.
  • Fotky ze školních dní, akcí a výletů – v sekci “Fotky” s vámi sdílíme vše zajímavé, co se u nás děje.
  • Omlouvání dětí – EduPage má speciální a velmi jednoduchou funkci na omluvenky. Vy zadáte omluvenku pohodlně přes aplikaci ve vašem telefonu (případně z webového rozhraní) a u nás ji ihned uvidí učitel i kancelář a přijetí omluvenky potvrdí.
  • Organizace konzultací s učitelem – v Edupage si rezervujete čas konzultace s učitelem.
  • Publikace jídelníčku – v sekci “Jídelní lístek” se můžete podívat, co mají vaše děti k obědu a svačinám.

MS Teams budeme nadále využívat všude tam, kde komunikujeme s dětmi – tedy pro online výuku nebo zadávání domácích úkolů.

EduPage je náš hlavní nástroj při komunikaci s rodiči. Kromě EduPage můžete komunikovat s učitelem a vedením při pravidelných online konzultacích nebo při předávání dětí po výuce.

Systém můžete používat přes webové rozhraní nebo ještě lépe v mobilní aplikaci, kterou si zdarma stáhnete z App Store nebo Google Play.

Týdeníčky a sebehodnocení

Týdeníček je naše forma týdenního reportu. Report píšeme týden dopředu a strukturujeme ho do přehledných sekcí, má v našem podání čtyři různé funkce:

  • Plánovací nástroj učitele – a pro rodiče a děti např. v případě absence
  • Informační nástroj pro děti a rodiče – akce, úkoly, připomínky…
  • Sebehodnotící nástroj dětí u jednotlivých profilových předmětů
  • Sebehodnotící a seberegulační nástroj dětí pro reflexi vlastních pocitů a jednání

Konzultace rodičů s třídními učiteli

Jednou v měsíci probíhají v předem daném termínu individuální konzultace s učitelem Vašeho dítěte. Konzultace jsou vedeny českými třídními učiteli po většinu roku. V listopadu a březnu je pak konzultace vedena anglickým třídním učitelem. U každé konzultace je předána informace z českého i z anglického programu. U konzultací 4. a 5. třídy je kromě rodiče a učitele přítomen i žák, pakliže si rodič nepřeje jinak. Totéž platí u druhého stupně.

Pozvánky ke konzultaci zasíláme přes EduPage. Konzultace probíhají online přes MS TEAMS, zvládnete je tedy z pohodlí vašeho domova či kanceláře.

Stravování

V Global Minded a školce Tetty máme pro děti nejen obědy, ale i ranní a odpolední svačinu. Dětem tak stačí si přinést lahev s vodou a o zbytek se postaráme my. Obědy a svačiny odebíráme od dodavatele, který nám je každý den čerstvě uvařené a připravené přiváží. Jídlo k nám putuje z Hostivice u Prahy, tedy do školy i školky co by kamenem dohodil. Dodavatel si umí poradit i s dietními obědy. Velmi dobře také reagoval na naši výzvu, že nechceme na svačiny koncernové pečivo, ale že chceme kvalitní čerstvé pečivo a kváskový chléb a zařídil si pro nás nového dodavatele pečiva z řemeslné pekárny. Do jídelníčku můžete nahlédnout v aplikaci EduPage:

Kroužky a družina

Škola zajišťuje pro děti ranní družinu od 7:30 a odpolední družinu do 17h. Ranní družina je součástí školného, odpolední družina je pak zpoplatněna podle počtu dnů, kdy ji dítě využívá.

V rámci družiny máme pro vaše děti velký výběr ranních i odpoledních kroužků. I proto, abyste své děti nemuseli vyzvedávat a sami je na kroužky vozit.

Co je třeba nosit s sebou do školy

Aktovky u nás nejsou třeba, stačí nějaký příjemný víceúčelový batůžek, který se bude hodit i na výlety. Ale přesto většina prvňáčků doma nějakou pěknou aktovku má. ☺

✔ Přezůvky (ne crocsy – nejsou ani dost pevné a ani dost bezpečné!)

✔ Láhev s pitím, kterou si dítě denně odnáší domů k vypláchnutí

✔ Oblečení a obuv na tělocvik (jednou týdně v pátek)

✔ Penál

Oproti běžné škole toho dítě na chystání a zodpovědnost u nás nemá moc, proto je důležité vést ho k tomu, že za penál, láhev na pití a diář a jeho nošení do/ze školy a za stav jeho obsahu je zodpovědné.

Učebnice domů nenosíme každý den, ale pouze dle potřeby a domluvy s učitelem.

Telefony a elektronická zařízení

Mobilní telefony, tablety, chytré hodinky a jiná zařízení mající povahu komunikačního zařízení nebo zařízení sloužícího k připojení na internet nepoužíváme s výjimkou bloků a částí programu, kde učitel používá školní techniku/elektroniku nebo vyzve děti k využití jejich techniky/elektroniky. Toto ustanovení není diskutovatelné. Neznamená to, že chceme nějak potírat vzdělávání dětí ve směru digitální kompetence, právě naopak – i v našem letošním tematickém plánu máme mnoho bodů, které v této oblasti rozvíjejí.

V případě, že si děti budou ponechávat telefony a jiná elektronická zařízení v šatně ve skříňce, tak prosíme o jejich vypnutí.

Čtení, knihovna a aplikace Libib

V anglickém i českém programu je v našem konceptu velmi důležité podpořit děti tak, že i mimo školu budou ČÍST – cokoli, kdekoli, ale U MLADŠÍCH S VÁMI A KAŽDÝ DEN A NAHLAS (do konce 3.třídy) a u STARŠÍCH I BEZ VÁS a potichu, ale nezapomeňte si s dítětem o jeho četbě povídat a ptát se ho. Na čtení by pro ně mělo být zábavné, že si mohou vybrat, co budou číst.

Škola Global Minded disponuje několika stovkami knih, které jsou dětem k dispozici na půjčení domů. Sledujeme knižní trh a každoročně nakupujeme knihy nové a to i knihy, které jsou vyhlašovány na české i mezinárodní scéně jako nejlepší ve své kategorii.

Knihovnu spravujeme elektronicky v aplikaci Libib a mají do ní přístup i rodiče našich žáků, což jim umožňuje si knihy společně s dětmi prohlédnout a případně vybrat k zapůjčení. Zde je odkaz na veřejně dostupný seznam našich knih:

Za vypůjčené knihy spolu s Vámi ponesou děti odpovědnost, a proto Vás prosíme, abyste knihy společně opečovávali a vraceli. Nemůžeme dítěti půjčit další knihu, dokud předchozí nebude vrácena.

Projektové dny, výlety, exkurze

Výlety jsou v GM meziročníkové. Kromě vzdělávacího efektu tak chceme podpořit ještě větší propojení jednotlivých tříd, dětí a učitelů. Každý měsíc si děti mohou vybrat ze 3 různých výletů, které proběhnou ve stejný den. Nabídka výletů vychází z toho, co mají rádi naši učitelé a čemu se rádi věnují a čemu rozumí. Tím je zaručena jednak diverzita aktivit a také to, že se děti dozví maximum možného a uvidí nadšeného učitele, což je u takových aktivit důležité a pro děti inspirativní! O tom, že to vlastně je prima i pro samotné učitele, se ani netřeba zmiňovat.

Tělocvik

Tělocvik probíhá každý pátek od 12:30 – 14h (pouze na prvním stupni). V září a červnu využíváme hezkého počasí a cvičíme venku v areálu Denkrovy pískovny kousek nad školou a v ostatních měsících v Sokolovně v Bubenči. Do Denkrovy pískovny chodíme pěšky, do Sokolovny a zpět se dopravujeme autobusem.

MS Teams a distanční/hybridní výuka

Každý náš žák má svůj vlastní MS Teams účet. Je to náš základní prostředek pro distanční výuku. Umíme i hybridní výuku, která vypadá tak, že se dítě připojí online ke svým spolužákům, kteří sedí fyzicky ve třídě. Nemůžeme ale předstírat, že to není něčím vykoupeno – bohužel je, a to kvalitou výuky pro děti, které sedí ve třídě. Proto vás rodiče prosíme, aby děti využívaly hybridní výuku pouze tehdy, když jsou nemocné a nejde to jinak.