Zápis/přestup na druhý stupeň

Chcete chodit na druhý stupeň Global Minded? Domluvte si s námi schůzku!

V případě, že máte zájem o zápis Vašeho dítěte do druhého stupně Global Minded, kontaktujte nás emailem info@global-minded.cz nebo telefonicky na +420 605 448 017. Nedílnou součástí procesu zápisu je rozhovor vedení školy s rodiči, návštěva a prohlídka prostor školy a zkušební dny žáka ve třídě (v rozsahu 3-5 dní), kam by byl případně zařazen, a následná společná reflexe.