Menu
NaN

Anglicko česká základní škola

Jsme škola šťastných dětí a spokojených rodičů. Pojďte se k nám podívat.

Seznam ikonaNaše metodika

Otevíráme druhý stupeň!

Nově otevíráme druhý stupeň, který si stejně jako ten první, klade za cíl poskytnout tu nejvyšší možnou kvalitu výuky. Mimo klasických předmětů učíme děti také sociální inteligenci a zodpovědnosti. Praktickými příklady a logickým přístupem k situacím jim předáváme to, co je opravdu důležité.


Jak u nás vypadá výuka?
Klademe velký důraz na individuální potřeby dítěte. Děti pracují v malých skupinkách a jsou vedeny k samostatnosti. Každý žák si společně s rodiči vybírá svou strategii: Pro některé je priorita škola, jiní zase vynikají např. ve sportu a potřebují více času věnovat právě tomu. Jsme schopni se přizpůsobit jejich potřebám a zvládáme prezenční, online i hybridní výuku. Podporujeme žáky, kteří tráví například část roku v zahraničí. Vše je jen otázkou domluvy.


Kolik jazyků umíš…
Víme, jak důležité jsou jazyky pro rozvoj dítěte, proto dva a půl dne učíme v češtině, jeden a půl dne v angličtině a den ve španělštině nebo němčině. A to i přírodní vědy!


Propojujeme předměty
Nejsme zastánci memorování dat, naopak chceme, aby děti chápaly vztahy mezi předměty a vnímaly souvislosti. Předměty učíme integrovaně, např. dějepis a zeměpis spojujeme dohromady, aby žáci chápali geopolitické pojetí světa a občanskou výchovu zahrnujeme do vícero předmětů.


Jak vypadá přijímací řízení?
1. Kontaktujte nás telefonicky či emailem.
2. Domluvíme si termín schůzky u nás ve škole, abychom se vzájemně poznali
3. Motivační část zápisu - probíhá formou pohovoru dítěte s budoucími učiteli českého i anglického programu
4. Formální část zápisu - formou vyplnění žádosti


Ozvěte se nám!
Budeme rádi, když nám zavoláte, nebo napíšete e-mail.

info@global-minded.cz
+420 775 172 253.

Otvíráme dětem bránu k lepší budoucnosti

Každé dítě je od narození přirozeně zvídavé, schopné se rychle učit a má v sobě mnoho talentů. V naší základní škole pomáháme dětem přirozeně rozvíjet jejich potenciál. Velice rychle a kvalitně si osvojují jazykové dovednosti, matematiku, logiku i přírodní vědy. Učení se pro ně stává hrou i velkým objevitelským zážitkem!

Jak toho dosahujemego

Víme že…

Děti jsou přirozeně zvídavé a mají schopnost se velice rychle učit. Nebrzdíme jejich potenciál příliš striktně stanovenými školními osnovami, jak tomu dnes často bývá v „tradičních“ školách. Když chce dítě vědět více, podpoříme ho v tom. Pokud mu naopak něco nejde, netlačíme, ale pomáháme a ukazujeme cestu.

Lucie Lišková

„Z hlediska vývoje mozku a řečových center je nejefektivnější učit děti cizí jazyky již v raném dětství - nejlépe ve věku od dvou do sedmi let. Bilingvní děti umí v cizím jazyce nejen mluvit, ale i myslet a vyjadřovat emoce. To jim otevírá dveře k jejich budoucí kariéře i kvalitnějšímu životu.“

Josef Liška

„Každé dítě je individuální jedinec, má různé zájmy, předpoklady a schopnosti. V naší základní škole se nesnažíme děti poskládat do jedné škatulky a říkat jim, co a jak by měly umět. Učíme dítě poznávat sebe sama, jak může nakládat se svým "know-how" i jak ho rozvíjet “

Lucie Lišková
img
img
img
Shine

V čem je kouzlo naší práce?

Podívejte se, jak v naší anglicko-české základní škole fungujeme a jaké máme standardy.

Chci se dozvědět více