Přestup do vyššího ročníku

Chcete chodit do Global Minded?

V případě, že máte zájem o přestup Vašeho dítěte do vyšších ročníků Global Minded, kontaktujte nás na emailu info@global-minded.cz pro zjištění aktuálních případných volných kapacit. Nedílnou součástí procesu přestupu je rozhovor vedení školy s rodiči, návštěva a prohlídka prostor školy a zkušební dny žáka ve třídě (v rozsahu 3-5 dní), kam by byl případně zařazen, a následná společná reflexe.