Zápis do 1. třídy

Chcete chodit do Global Minded?

Ozvěte se nám na info@global-minded.cz. Najdeme termín pro vaši osobní nebo online návštěvu školy. V rámci této návštěvy vám budou představeny hodnoty, přístup, metodika i prostory školy. Osobně se setkáte s vedením školy, abyste si svým rozhodnutím mohli být jistí a mohli se zeptat na vše, co vás zajímá.

Kritéria a průběh zápisu do 1. třídy:

Nedílnou součástí zápisu do 1. ročníku je rozhovor s rodiči žáka. Společně si na něm ověřujeme soulad přístupu ke vzdělávání a k výchově dětí. Je pro nás důležité, abychom si navzájem rozuměli.

Přednostně přijímáme děti z MŠ Global Minded, neboť na sebe se školou vzájemně koncepčně a hodnotově navazují, poskytují dětem stejnou míru individuální péče a podpory a sdílí stejné přístupy a vzdělávací východiska

Stejně tak děti, jejichž starší sourozenec bude v době nástupu dítěte do ZŠ Global Minded docházet do vyššího ročníku u nás.

Pro školní rok 2024/25 budeme do 1. ročníku přijímat 12 žáků.

Návštěvy školy a rozhovory s rodiči budou probíhat od října 2023 do ledna 2024 na základě individuálně domluvených termínů.

Zápis proběhne v dubnu 2024