Menu
Shine

Otvíráme vašim dětem bránu do celého světa

Global Minded je soukromá základní škola se zaměřením na bilingvní vzdělávání a přirozený rozvoj talentu dítěte.

Špičková výuka jazyků

Od prvního stupně se zaměřujeme na výuku angličtiny a ke složení mezinárodních zkoušek, které přicházejí již na konci první třídy. Ve vyšších ročnících děti pokračují také v dalších světových jazycích - němčina, francouzština nebo španělština.

Seznamte se s naším výukovým konceptem

V základní škole Global Minded využíváme výukové metodiky, které jsou běžným standardem v zahraničí a které se osvědčily i v České republice. V rámci vzdělávání jsem v souladu s RVP, který je stanoven Ministerstvem školství, abychom zajistili návaznost na český školský systém. Od nás mají děti otevřené dveře na víceletá gymnázia i zahraniční školy.

V čem je naše výuka výjimečná? Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Ve třídě je maximálně 15 žáků, aby měl učitel možnost identifikovat talenty každého dítěte a pomohl mu je rozvíjet. Tato nadstandardní péče si vyžaduje opravdu pečlivou denní přípravu učitele.

Neřídíme se striktně stanovenými školními osnovami, které dítě zbytečně brzdí v jeho kreativitě. Dáváme dítěti prostor a umožňujeme mu formou individuálních úkolů, aby se samostatně rozvíjelo. Naše děti tak v první třídě nemusí umět počítat jen do 20, ale třeba do 200, protože se k tomu dostanou samy svým vlastním přirozeným vývojem.

Ceník

Měsíční školné: 18 800 Kč
Měsíční družina: 1 500 Kč
Administrativní poplatek na školní potřeby, didaktické pomůcky (na začátku školního roku): 6 500 Kč
Jídlo (oběd, svačiny, pitný režim): 100 Kč / den

Školné se platí ve dvou ročních splátkách. V červnu na 1. pol. příštího školního roku a v prosinci na 2. pololetí školního roku.

img
img
img